აქ.ახლა შეგიძლიათ თქვენი ბიზნესის
ონლაინ რეგისტრაცია

 • თქვენ ხართ კომპანიის ერთადერთი დირექტორი;
 • თქვენი კომპანია WWW.NAPR.GOV.GE რეესტრში რეგისტრირებულია აქტიური ბიზნესის სტატუსით 09/07/2011 წლის შემდეგ;
 • კომპანიის სამართლებრივი ფორმა არის შპს, სპს ან კს;
 • კომპანიის ყველა დამფუძნებელი ან პარტნიორი საქართველოს რეზიდენტია ან არარეზიდენტია, რომელიც ფლობს ბინადრობის მოწმობას;
 • კომპანიას სადამფუძნებლო სტრუქტურაში მეორე დონეზე არ უფიქსირდება იურიდიული პირი.

ძირითადი

 • მიმდინარე ბიზნეს ანგარიში ეროვნულ ვალუტაში
 • ბიზნეს ინტერნეტ ბანკი
 • SMS სერვისი

არჩევითი

 • მიმდინარე ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში
 • TBC Digipass აპლიკაცია
 • ბიზნეს კლუბში გაწევრიანება
 • ბიზნეს ბარათი
სურვილის შემთხვევაში შეგიძლია წინასწარ გაეცნო საბანკო პროდუქტების პირობებს / ტარიფებს და გენერალურ ხელშეკრულებას

პროცესის მოკლე აღწერა

ბიზნესის რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა ონლაინ მთლიანად ვებ-გვერდიდან არის შესაძლებელი. დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში უპასუხებთ კითხვებს თქვენი კომპანიისა და სასურველი საბანკო პროდუქტების შესახებ. დასრულების შემდეგ ავტომატურად გაგეხსნებათ კომპანიის ანგარიში და გაგიაქტიურდებათ შესაბამისი საბანკო პროდუქტები.

ბიზნეს კლუბი არის პლატფორმა ყველა ბიზნეს კლიენტისთვის, რომელიც ეხმარება მის წევრებს ბიზნესის შექმნასა და განვითარებაში. აღნიშნულ საზოგადოებაში გაწევრიანება მოიცავს: განათლებას, ღონისძიებებსა და შეთავაზებებს

Business Club

საკომისიოს გარეშე:

 • ბიზნეს ბარათი
 • თანხის განაღდება თიბისისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან *
 • გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში **
 • ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
 • დიჯიპას აპლიკაცია
 • SMS სერვისი
 • 5 კომუნალური გადახდა ინტერნეტ ბანკიდან
 • * განაღდების დღიური ლიმიტი - 2.000 ლარი
 • * * ერთჯერადი უფასო გადარიცხვის ლიმიტი - 500 ლარი

Business Club

საკომისიოს გარეშე:

 • ბიზნეს ბარათი
 • თანხის განაღდება თიბისისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან *
 • გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში **
 • ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
 • დიჯიპას აპლიკაცია
 • SMS სერვისი
 • 5 კომუნალური გადახდა ინტერნეტ ბანკიდან
 • * განაღდების დღიური ლიმიტი - 10.000 ლარი
 • * * ერთჯერადი უფასო გადარიცხვის ლიმიტი - 1.000 ლარი

Business Club

საკომისიოს გარეშე:

 • ბიზნეს ბარათი
 • თანხის განაღდება თიბისისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან *
 • ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
 • დიჯიპას აპლიკაცია
 • SMS სერვისი
 • 5 კომუნალური გადახდა ინტერნეტ ბანკიდან

გადარიცხვა:

 • ეროვნულ ვალუტაში_
  ულიმიტოდ ფიქს.1 ლარი
 • უცხოურ ვალუტაში_
  ულიმიტოდ ფიქს. 15 USD/EUR
 • * განაღდების დღიური ლიმიტი - 15.000 ლარი

ბიზნეს კლუბში გასაწევრიანებლად უნდა აირჩიოთ ერთ-ერთი ნაკრები. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ გაწევრიანება, გადადით შემდეგ გვერდზე.

ზოგადი ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია

ინფორმაცია კომპანიაზე

ინფორმაცია კომპანიაზე

KYC ინფორმაცია

KYC ინფორმაცია